Geschiedenis

Toen in 1971 met het damesvoetbal in Wehl werd gestart, kon nog niemand vermoeden welke belangrijke plaats het in Wehl en in de regio zou gaan innemen. De speelsters van het eerste uur waren het die de eerste aanzet gaven van wat het nu is. In 1982 deed ook het zaalvoetbal haar intrede. Diverse malen werden de dames kampioen en behaalden prima resultaten.

In het seizoen 1990-1991 waren de verschillen van inzichten op bestuursniveau bij Concordia niet meer te overbruggen. In dat seizoen behaalden de dames een geweldig resultaat door te promoveren naar de landelijke hoofdklasse Op 1 juli 1991 werd FC Gelre officieel opgericht.

Het gekozen bestuur kon nu alle energie richten op de nieuwe vereniging. Mede dankzij het sponsorplan is dit gelukt. Door bovengenoemde steun en een zuinig beleid met een goed opgeleid kader en enthousiaste leden is FC Gelre een begrip geworden. Vanaf het begin en nu nog steeds neemt FC Gelre een eerste plaats in de Achterhoek en Liemers in. FC Gelre heeft een voortrekkersrol. Jonge talenten kiezen voor hun verdere ontwikkeling dan ook graag voor de Wehlse club. Een aantal speelsters zijn uitverkoren in diverse selecties.

Knipsel

Het eerste bestuur: v.l.n.r.: Josta  Huybers, Teun Segers, Henry Bisselink, Toos van Aalst, Lidy Bisselink

De jeugd neemt bij Gelre een belangrijke plaats in. Al jaren organiseert de vereniging met Pinksteren het meisjesvoetbaltoernooi voor junioren en pupillen. Concordia en FC Gelre zijn wat betreft de jongste jeugd een samenwerkingsverband aangegaan. De meisjes pupillen spelen nu in jongensteams. Dit komt de voetbalontwikkeling zeker ten goede. Deze samenwerking van beide verenigingen getuigt van respect en vertrouwen dat de verenigingen in elkaar hebben.

Doordat het nationale elftal op de toernooien maar matig presteert mist men daardoor de uitstraling op het grote publiek. In het buitenland wordt het damesvoetbal meestal veel meer dan in Nederland geaccepteerd. Vooral in de Scandinavische landen, Duitsland, Amerika en Japan.

Het is voor een vereniging van groot belang dat iedereen zich inzet in het belang van de vereniging. FC Gelre vormt daarin geen uitzondering. Succes is in sterke mate afhankelijk van een gezonde basis waarbinnen leden met plezier hun sport kunnen bedrijven, zowel op topniveau als op recreatief niveau. Als bestuur zullen we ook in de toekomst hierop accenten leggen. Een basis garanderen waarbinnen zich elk lid op haar gemak voelt. Daarbij zullen we tevens letten op de ontwikkeling van de jeugd. Het technisch beleidsplan zal als leidraad dienen.

Het damesvoetbal in Wehl bestaat vanaf 1971. Met de promotie maar de hoogste klasse in 1991 hebben de dames wederom bewezen volwaardig met hun sport bezig te zijn. Vanaf 1998 spelen de dames onafgebroken mee in de landelijke eerste klasse.

De aanvankelijke modegril, wat menigeen in de beginfase dacht, heeft plaats gemaakt voor een hechte organisatie en wordt nu dan ook volledig geaccepteerd. Het Wehlse team heeft een uitstekende reputatie opgebouwd, zowel in de regio als bij de KNVB in Zeist.

De naam FC Gelre
Rondom de historie achter de naam FC Gelre het volgende. Gelre was rond de 15e eeuw een Groothertogdom onder leiding van de Hertog van Gelre. Het bestreek een groot gebied, waaronder een groot deel van het huidige Gelderland. Het symboliseert duidelijk de regionale functie van de Wehlse damesclub.